PromujMarke.pl - Portal nowoczesnej reklamy >> Reklama >> Czy reklama w kinach jest skuteczna?

Czy reklama w kinach jest skuteczna?

Czy reklama w kinach jest skuteczna?
09:00 03/03/2015

Z roku na rok rosną nakłady na reklamy emitowane w kinach. Poprzedzające film bloki reklamowe trwają już nawet 20 minut. I choć widzowie podejmują rozmaite próby bojkotu, nie widać spowolnienia w tym segmencie rynku.

Zleceniodawcy nie przejmują się ogłaszanymi na portalach społecznościowych akcjami typu "przychodźmy na seans 20 minut później", które w zamyśle mają ominięcie bloków reklamowych i wymuszenie na właścicielach kin zaprzestania wyświetlania uciążliwych spotów. Przyczyn nieustającego sukcesu tej formy reklamy jest kilka.

1. Grupa docelowa
Jest stosunkowo precyzyjnie określona. Ok. 70% widzów w kinach to osoby z przedziału 15-39 lat, dysponujące pewnymi środkami finansowymi, otwarte na świat. Częściej niż niebywający w kinie korzystają z Internetu i ciekawi są nowości. Co więcej, w swych środowiskach pełnią rolę "trendsetterów", będąc kolejnym etapem dystrybucji reklamowanych produktów. Oszacować grupę docelową pomagają też ograniczenia wiekowe narzucone przez dystrybutora oraz sam gatunek filmu, a nawet pora jego wyświetlania. Analizując te dane reklamodawca może w dużym przybliżeniu określić, że jego produkt trafi do odpowiedniego odbiorcy.

2. Intensywność
Duży ekran, wyrazisty obraz o doskonałej jakości, nasycony i głęboki dźwięk. Zmysły widza bombardowane są przez spoty reklamowe o wiele sugestywniej niż w telewizji. W większości kin podczas wyświetlania reklam światła przygaszone są w 50%, niekiedy zupełnie wyłączane. Odbiorca skoncentrowany jest więc wyłącznie na przekazie, nierozproszony przez dodatkowe bodźce. Spotami reklamowymi przeplatane są też zwiastuny najbliższych premier, dzięki czemu uwaga widza jest wciąż przykuta do ekranu. 

3. Emocje
Wyjście do kina to chwila relaksu, odpoczynku. Atmosfera odprężenia przekłada się na odczucia wobec prezentowanych materiałów. Widz jest bardziej skłonny zaakceptować je, a co za tym idzie, wykazać swoje zainteresowanie. Nie bez znaczenia jest też reklamowa działalność off-screen - reklamy wyświetlane na ekranach kinowych barów, rozdawane ulotki czy plakaty we foyer. Poszczególne sale mają swoich sponsorów, których logo i nazwa umieszczane są na biletach, wystrój wnętrza również narzuca jednoznaczne skojarzenia z patronem. Wszystko to widz postrzega przy jednoczesnym poczuciu przyjemności i zaciekawienia spodziewanym seansem, jego emocje są pozytywne, a postawa otwarta i gotowa na spotkanie z nowościami, więc tym podatniejsza na przyjmowanie bodźców.

Przy stopniowym spadku skuteczności reklamy telewizyjnej i radiowej, jej kinowa odnoga wciąż święci tryumfy, a rosnąca z roku na rok liczba widzów tym dobitniej świadczy, że ów rynek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. 

spoty reklamowe reklama w kinie reklama

comments powered by Disqus