PromujMarke.pl - Portal nowoczesnej reklamy >> Reklama >> Jak reagować na czarny PR w Internecie?

Jak reagować na czarny PR w Internecie?

Jak reagować na czarny PR w Internecie?
18:28 27/04/2015

Mianem czarnego PR-u określa się zaplanowane, celowe działania mające za zadanie wyrządzić szkodę wybranemu podmiotowi. Najczęściej jest to forma zwalczania konkurencji, chociaż działania te są wykorzystywane przez nadawcę również i do obrony jego interesów.

Świadomość zagrożenia

Konsekwencje negatywnej kampanii dla podmiotu, który stał się jego ofiarą, mogą okazać się poważne. Czarny PR szkodzi pozytywnemu wizerunkowi firmy, podburza zaufanie do niej i w efekcie odbiera klientów. Nie tylko zatem można, ale wręcz trzeba się przed nim bronić, ponieważ ignorowanie go także mocno szkodzi reputacji firmy. Należy być nade wszystko świadomym istniejących zagrożeń i na bieżąco śledzić to, co dzieje się w Internecie. Niezmiernie istotną rolę odgrywa tutaj także komunikowanie się z otoczeniem.

Szeroka paleta działań

W ramach walki z czarnym PR-em można podejmować szereg działań. Nie bez znaczenia jest to, jak mocną pozycję na rynku posiada dana firma. Im solidniejsze podstawy w zakresie wizerunku, tym lepiej, gdyż wówczas o wiele trudniej jest firmie zaszkodzić poprzez publikowanie nieprawdziwych informacji na jej temat. Jeżeli już jednak do tego dojdzie, należy w pierwszej kolejności poinformować otoczenie o zaistniałej sytuacji oraz o podjęciu działań, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się fałszywych zarzutów. Można to uczynić np. za pośrednictwem portalu społecznościowego czy oficjalnej witryny internetowej. Dobrym pomysłem jest uruchomienie w ramach tejże strony forum, gdzie prowadzona jest dyskusja na temat działalności firmy – to świetna sposobność ku temu, by uzyskać różne opinie i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.

Ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na sądowe tory. Pomawianie w Internecie jest czynem karalnym, ale trzeba udowodnić, że do pomówienia doszło – w praktyce nie jest to łatwe, więc sprawy mogą trwać długo. Plus jest taki, że coraz częściej ich finał jest pomyślny dla pomówionego podmiotu.

 

 

marketing szeptany jak działa marketing szeptany

comments powered by Disqus