PromujMarke.pl - Portal nowoczesnej reklamy >> Trendy >> Na czym polega marketing partyzancki?

Na czym polega marketing partyzancki?

Na czym polega marketing partyzancki?
09:50 25/03/2015

Marketing partyzancki jest mniej znaną – ale także skuteczną – formą reklamy. To świetny sposób na dotarcie nawet do tych osób, które nie są podatne na zwykłe formy jej przekazu. Na czym polega?

Guerrilla marketing

Marketing partyzancki (z ang. „guerilla marketing”) zbliżony jest w swej formie do marketingu wirusowego. Polega na reklamowaniu pewnych dóbr i usług w sposób wielce niekonwencjonalny, dzięki czemu wyróżnia się z otoczenia oraz spośród innych reklam. W ten sposób oddziałuje również na te osoby, które z jakichś powodów postanowiły nie używać zwykłych środków masowego przekazu – telewizji, internetu czy radia. Posługuje się nieco „partyzanckimi” sposobami przekazu informacji – stąd wzięła się jego nazwa.

    
Przykłady marketingu partyzanckiego

Marketing partyzancki może polegać na przykład na wypisywaniu treści reklamowych sprayem na murze albo na wieszaniu reklamowych plakatów. To także różnego rodzaju vlepki, które rozlepiane są na przykład na przystankach autobusowych oraz we wszelkich innych, często odwiedzanych przez dużą ilość ludzi miejscach.
    
Treść i przekaz mają charakter reklamowy – może to być na przykład logo danej firmy albo jej krótka charakterystyka czy też zabawna gra skojarzeń. Ważna jest kreatywność! Marketing partyzancki to tylko początek długiego procesu, mającego na celu przekazanie informacji o danej firmie jak największej ilość osób. Interesujący pomysł sprawia, że ci, którzy taką reklamę dostrzegli, przekazują ją dalej – swoim znajomym. W ten sposób marketing partyzancki przekształca się w marketing szeptany. Stąd też często tego typu akcje dotykają bardzo kontrowersyjnych treści albo opierają się na nieszablonowych środkach – muszą wszak przykuć ludzką uwagę!
    
Wady? Marketing partyzancki jest średnio tolerowany przez bardziej konserwatywnych klientów, którzy często oburzają się na przykład na obklejanie murków czy znaków drogowych. Ważne zatem, by dostosować sposób działania do grupy docelowej – jeśli chodzi nam o bardziej tradycyjne osoby, ten przekaz raczej ich zrazi.

marketing partyzancki marketing

comments powered by Disqus