PromujMarke.pl - Portal nowoczesnej reklamy >> Reklama >> Określenie grupy docelowej podstawą skutecznego marketingu

Określenie grupy docelowej podstawą skutecznego marketingu

Określenie grupy docelowej podstawą skutecznego marketingu
09:00 03/03/2015

Aby skutecznie wypromować jakiś produkt, trzeba wiedzieć, do kogo tak naprawdę pragniemy skierować kampanię. Różne grupy mają bowiem różne potrzeby i wymagają odmiennych działań marketingowych.

Określenie grupy docelowej

Nie ma produktów przeznaczonych dla wszystkich. To najważniejsza rzecz, którą firmy muszą sobie w miarę szybko uświadomić. Zwykle chodzi albo o wykonywany zawód, albo o płeć, albo o przedział wiekowy. Skupienie się na nieco zawężonym kręgu osób pozwala podjąć działania, które trafią właśnie w ich potrzeby. Towaru nie kupi bowiem ktoś, kto go nie potrzebuje. Podstawowe pytanie brzmi więc: komu nasz produkt czy oferowana usługa się przyda?

Aby zawęzić grupę docelową, należy dobrze poznać produkt – dowiedzieć się, czym się charakteryzuje i czym wyróżnia. Dlaczego jest lepszy od innych? Grupa docelowa definiuje niejako jego pożyteczność i stanowi punkt wyjścia dla dalszego budowania kampanii marketingowej.

    
Jak zawęzić grupę docelową?

Aby zawęzić grupę docelową, musimy zastanowić się nad czterema istotnymi cechami potencjalnych klientów:

1. Demografia
Czy pragniemy dotrzeć do kobiet czy do mężczyzn? A może to bez znaczenia? W jaki przedział wiekowy celujemy? Czy miejsce zamieszkania jest w tym momencie istotne? Czy wykonywany zawód jest w tym przypadku ważny?

2. Finanse
Czy nasz produkt jest drogi? Czy istnieje grupa, której może nie być na niego stać? Jakie dochody powinni mieć potencjalni klienci, by zdecydować się na kupno reklamowanego towaru?

3. Psychologia
Jakie potrzeby ma wskazana przez nas wcześniej grupa? Czy w kampanii można odnieść się do emocji i samopoczucie tworzących ją osób?

4. Kultura
Jak nasi wymarzeni klienci spędzają wolny czas? Czy są wierzący? W co wierzą? Czy jest to istotne dla budowania kampanii marketingowej? Jakie mają zainteresowania i marzenia?


Właściwe i dokładne odpowiedzenie sobie na powyższe pytania pozwoli lepiej trafić w  potrzeby klientów, a oni odwdzięczą się korzystaniem z reklamowanych usług bądź też zakupem reklamowanych przez nas dóbr.

pozycjonowanie marketing grupa docelowa targeting

comments powered by Disqus