PromujMarke.pl - Portal nowoczesnej reklamy >> Strategia marki >> Podstawy identyfikacji wizualnej marki

Podstawy identyfikacji wizualnej marki

Podstawy identyfikacji wizualnej marki
15:46 06/03/2015

Logo marki jest głównym czynnikiem pozwalającym jej potencjalnym i obecnym klientom na identyfikację na tle konkurencji. Nie jest jednak to jedyny element składowy identyfikacji wizualnej marki.

Czym jest Corporate Identity

Pod anglojęzycznym pojęciem Corporate Identity kryje się system identyfikacji wizualnej marki, czyli ogół czynników pozwalających na zidentyfikowanie konkretnej firmy i odróżnienie jej od innych, zwłaszcza o podobnym profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Firma powinna w sposób świadomy i przemyślany budować korzystny wizerunek w zbiorowej świadomości społecznej. W tym celu może wykorzystywać wiele czynników, z których najważniejszym jest nazwa i logo marki.

System identyfikacji wizualnej powinien korzystnie oddziaływać na nowych klientów, budząc w nich pozytywne odczucia, które w dalszym etapie kontaktu z firmą mogą być utrwalane. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo będzie miało łatwiejsze zadanie w budowaniu i podtrzymywaniu relacji z klientem. Zadaniem stawianym przed identyfikacją wizualną marki jest wywołanie u odbiorcy określonych uczuć i opinii na temat firmy poprzez bodźce wizualne.

 

Elementy składowe systemu identyfikacji wizualnej marki

Kształtowanie wizerunku firmy powinno odbywać się z wykorzystaniem form wizualnych i pozawizualnych. Dzięki temu można w określony sposób budować postrzeganie firmy w świadomości jej odbiorców. System identyfikacji wizualnej korzysta z wszelkiego rodzaju form graficznych i kolorystycznych kojarzących się z firmą. Wszelkie materiały promocyjne, kolorystyka i styl wystroju wnętrz pomieszczeń firmowych, z którymi ma styczność klient, gadżety reklamowe czy strój pracowników powinny być spójne zwłaszcza pod względem kolorystyki z logo firmowym. Dlatego w pierwszej kolejności przy budowaniu efektywnego systemu identyfikacji wizualnej firmy należy zadbać o profesjonalnie zaprojektowane logo, które stanie się nośnikiem pozytywnych informacji na temat firmy. Przy konstruowaniu Corporate Identity należy wykazywać się oryginalnością, ale tworzony wizerunek powinien być jasny i zrozumiały dla odbiorców.

marketing identyfikacja wizualna system identyfikacji marki

comments powered by Disqus