PromujMarke.pl - Portal nowoczesnej reklamy >> Strategia marki >> Strategia komunikacji w mediach społecznościowych dla nowej firmy

Strategia komunikacji w mediach społecznościowych dla nowej firmy

Strategia komunikacji w mediach społecznościowych dla nowej firmy
04:48 01/03/2017

Potencjał marketingowy mediów społecznościowych dawno już został dostrzeżony przez przedsiębiorców. Jednak wielu z nich mylnie zakłada, że nie trzeba kłopotać się obmyślaniem strategii związanej z promocją swojej marki za pośrednictwem Facebooka czy Twittera.

Ponieważ każdy może założyć konto na Facebooku, wielu przedsiębiorcom wydaje się, że promowanie swojej marki za pośrednictwem tego właśnie kanału komunikacji nie nastręcza żadnych trudności i nie wymaga głębszego namysłu. Nie ulega kwestii, że – istotnie – rejestracja konta firmowego na portalu społecznościowym, wrzucenie paru zdjęć i zaopatrzenie ich zdawkowymi komentarzami nie wymaga specjalnego pomyślunku i nie wiąże się z koniecznością wytężania swojej wyobraźni. Ale nie przyniesie to raczej firmie wymiernej korzyści.

 

Strategia a taktyka

W literaturze dotyczącej marketingowych zastosowań mediów społecznościowych wyraźnie rozgranicza się pojęcie strategii od pojęcia taktyki. To pierwsze określa ogólne ramy realizowania celów marketingowych firmy. Np. producent wysokojakościowych szczoteczek do zębów mógłby skupić się na informowaniu odbiorców o negatywnych konsekwencjach zaniedbywania higieny jamy ustnej, eksponując przy tym, możliwie najoględniej, walory swojego produktu. Forma publikowanych przezeń na Facebooku treści (czy będą to zdjęcia, filmy, artykuły czy cokolwiek jeszcze innego), częstotliwość ich zamieszczania, sposoby na przyciągnięcie innych użytkowników portalu i tym podobne sprawy weszłyby już w zakres tego, co określa się mianem taktyki.

 

Elementy strategii

Każda strategia marketingowa obierająca media społecznościowe jako formę promocji przedsiębiorstwa powinna się składać z kilku niezbywalnych elementów.

Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, do kogo chcesz trafić ze swoim przekazem. Wyszczególnienie potencjalnych nabywców jest pierwszym krokiem w obmyślaniu strategii. Producent szczoteczek do zębów nie miałby raczej problemu z tym zadaniem, ponieważ jest nader wątpliwe, aby w cywilizowanym społeczeństwie znalazła się choć jedna osoba niezainteresowana higieną jamy ustnej (pomijamy tutaj oczywiście nieliczne jednostki dotknięte poważnymi zaburzeniami psychicznymi czy też ludzi, którym świeży oddech nie jest do szczęścia potrzebny). Ale już np. sprzedawca przyborów piśmiennych mógłby wyodrębnić co najmniej kilka grup odbiorców i dla każdej z nich wykoncypować odmienną strategię. Pierwszą grupą byliby, załóżmy, wierni tradycyjnym narzędziom pisarskim adepci sztuki literackiej. Drugą uczniowie albo studenci. Trzecią wytworni biznesmeni, którzy raczej wzdragaliby się przed podpisywaniem umów długopisem za 40 gr. Itd.

Po drugie, określ, co chciałbyś przekazać docelowej grupie odbiorców; w jaki sposób zamierzasz skłonić ich do kupienia twojego produktu. Przykładowo, wprawiający się w rzemiośle pisarskim nadwrażliwcy mogą być zainteresowani technicznymi właściwościami poszczególnych przyborów, nie bez kozery byłoby więc zaprezentować im walory danego pióra czy długopisu, pamiętając przy tym, by wkomponować przekaz w pisarsko-literacką narrację. Uczniowie szkoły podstawowej okazują na ogół szczególną wrażliwość na wizualne jakości otaczających ich rzeczy. Jeśli więc w twojej ofercie nie brakuje pisaków z barwnymi ilustracjami przedstawiającymi postacie z kreskówek, połóż akcent na związku twojego produktu z animowanym serialem, do którego te ilustracje nawiązują. W przypadku zaś biznesmenów odwołaj się do ekskluzywności twoich piór, ich efektownego wyglądu, który będzie harmonizował z kosztowną marynarką i skórzaną teczką.

Trzecim elementem każdej strategii marketingowej jest forma działania. Najogólniej rzecz ujmując, dotyczy ona wyboru określonych narzędzi, które posłużą realizacji założonych celów. Skąd weźmiesz zdjęcia twoich produktów? Wynajmiesz profesjonalnego fotografa czy skorzystasz z zasobów stockowych? A może cykniesz parę zdjęć z telefonu? Komu zlecisz pisanie tekstów? A może sam je napiszesz? Konkretne rozstrzygnięcia w takich właśnie sprawach składają się na formę działania.

 

Na podstawie przywołanych powyżej przykładów można by sądzić, że opracowanie strategii komunikacji w mediach społecznościowych nie jest niczym trudnym. W praktyce często się jednak okazuje, że wiele działań marketingowych chyba swojego celu. Powyższe przykłady są przykładami najprostszymi, nieuwzględniającymi wielu pobocznych czynników, które mogą mieć wpływ na powodzenie strategii marketingowej. Gdyby rzecz istotnie sprowadzała się do kilku prostych posunięć, agencje reklamowe nie miałyby racji bytu. Jeśli nie masz funduszy na profesjonalną kampanię reklamową, zawsze możesz sam zajrzeć do odnośnej literatury i wprowadzić zawarte w niej wskazówki w czyn.

nowa firma media społecznościowe

comments powered by Disqus